รถกวาดถนน

รายละเอียดรถกวาดถนนชนิดลากจูง

รถกวาดถนนชนิดลากจูง ต้นกำลังจากล้อหลังผ่านเกียร์ทดรอบ สามารถปรับช้า-เร็วได้ ส่งกำลังไปยังใบแปรงลวดด้วยระบบเพลาปั่น ระบบยกใช้ไฮดรอลิกส์ โครงสร้างเหล็กใหญ่ หนา เน้นความแข็งแรง

1.  รถกวาดถนนแบบลากจูง สามล้อ
2.  ใบกวาดลวดขนาด 86 เซนติเมตร
3.  ความกว้างเพลาใบกวาด 2.00 เมตร
4.  ระบบยกใช้ไฮดรอลิกส์
5.  ระบบเกียร์ชุดล้อหลังทางอู่ผลิตเอง ซ่อมได้ทุกชิ้นส่วน
6.  โครงสร้างเหล็กใหญ่ หนา เน้นความแข็งแรง

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน หรือซอย
  • ใช้กวาดถนนหลวงหรือทางด่วน
  • ใช้กวาดสำหรับงานก่อสร้างทาง
  • ใช้กวาดงานเอนกประสงค์ เช่น ลานกว้างต่างๆ